MUMS miljömat ANNONSERA
OM MUMS
KONTAKT
HemRåvaranMiljö & HälsaReceptVeckans matNäringsberäkningarNytt & NoteratHandla & Äta
Miljö
Mat & Klimat
Ekologiskt
Miljömärkning
Fisk
Närproducerat
Säsong
Bekämpningsmedel och GMO
Hälsa
Näring
Ät S.M.A.R.T.
Tallriksmodellen
Näringsriktigt SLV
Olika dieter
Näringsnytt

Hållbart men inte GMO fritt

 
Sojadialogen är en svenskt initiativ för ansvarsfull odling av soja. Svensk foderindustri importerar stora mängder soja från Brasilien och nu vill man ta sitt ansvar.

Sojan ska odlas efter de principer som krävs för certifiering enligt RTRS (Round Table on Responsible Soy) eller ProTerra’s principer och kriterier. Sojan ska odlas på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt. Bra förhållanden för plantagearbetarna och ingen nedhuggning av Amazonas låter som en strålande idé. Likaså att användningen av giftiga bekämpningsmedel (vilka är inte giftiga ?) ska vara ansvarsfull...

Men sojadialogen tar inte upp frågan om GMO trots ord om ekologiskt hållbar och biologisk mångfald. Inte heller  konsumentkravet om att kött från djur som fått GMO i fodret ska märkas finns med i åtgärdslistan. Bättre kan ni!

Den som vill vara säker på att köttet, kycklingen och den odlade fisken på tallriken eller mjölken i glaset kommer från djur som inte fått GMO i fodret bör nog fortfarande välja KRAV märkt. Åtminstone tills fler företag likt Scan Sverige lovat att de inte tillåter GMO foder.
 
 

Bekämpningsmedel och ärftliga effekter

 
Bekämpningsmedel påverkade råttor tre generationer efter att modern utsatts för giftet. Den här typen av långtidseffekter fångas inte upp i metoderna för godkännande av bekämpningsmedel.

Ett tidigare vanligt bekämpningsmedel mot svampsjukdomar, vinclozolin, ändrar stressresponsen hos råttor tre generationer efter exponering, enligt forskare i USA.

Vinclozolin har sedan tidigare varit känt för att vara hormonstörande och kan orsaka lägre fertilitet hos hanar flera generationer efter exponeringen. Man har även känt till att ämnet kan orsaka epigenetiska effekter. Epigenetiska effekter betyder att arvsmassans aktivitet förändras utan att arvsmassan (DNA) förändras. Denna reglering av genaktivitet kan även vara ärftlig.

Nu har forskare även kunnat visa att vinclozolin-exponering leder till förändrad stressrespons hos råttor tre generationer efter exponering.

I den aktuella studien exponerade forskarna dräktiga råttor för vinclozolin. En kontrollgrupp blev inte exponerad. Hälften av avkomman tre generationer senare blev utsatta för stress under uppväxten, och i flera experiment testades senare olika beteenden. Totalt ingick 71 råttor i studien av den tredje generationen. Forskarna visade att fysiologin, beteendet, metabolisk aktivitet, samt RNA-molekyler i vissa regioner av hjärnan skiljde sig mellan avkommorna till exponerade och icke exponerade råttor.

Användning av vinclozolin förbjöds i Sverige 1996. Dosen som råttorna i studien fick var dessutom mycket hög. Betydelsen av denna studie ligger därför inte i faran för konsumenter att exponeras för just vinclozolin.

Däremot visar studien ett exempel på en långtidseffekt av bekämpningsmedelsexponering som antagligen inte skulle gå att upptäcka i dagens metod för godkännande av bekämpningsmedel. Det har inte heller tidigare varit känt att en exponering för något gift kan påverka stressrespons efter flera generationer. Läs mer.

 

GMO och resistenta ogräs

 
I USA är huvuddelen av all soja, majs och bomull genförändrad så att den tål det vanligaste bekämpningsmedlet glyfosat. På det sättet har man kunnat spruta ihjäl ogräs och skona grödorna. Men allt sprutande har gjort att också ogräset blivit motståndskraftigt. Enligt en studie finns det 14 resistenta ogräsarter som växtgift inte biter på på motsvarande en tredjedel av alla åkermark där majs, bomull och soja växer och arealen har fördubblats på två år. Värst drabbat är södern. I staten Georgia är marken förorenad med resistenta ogräs. Därför försöker amerikanska forskare nu få fram nya genändrade utsäden som tål fler och starkare bekämpningsmedel, bland annat bekämpningsmedlen dicamba och 2,4-diklorfenoxiättiksyra. Det sistnämnda är förbjudet i Sverige och ingick i ökända växtgifter som hormoslyr och Agent Orange. Forskaren Bill Curran från Penn State University tror att ogräsen kommer att utveckla resistens mot de växtgifterna också inom fem år. Han försöker därför övertyga lantbrukare att harva och plöja bort ogräsen också. (Källa: SR P1 Kotet: Genvägen)  

 


Vi tänker ekologiskt
Ahlgood, 100% växtbaserat
Ekolådan
Frebaco - Ekologisk Klimatsmart Frukost
Menigo hållbarhet
Vetekaka
KRAV certifiera din restaurang
Ekologiska råvaroro, direkt från bonden till dig.
Saltå kvarn
Svensk ekologisk premiumkyckling
Midsona