MUMS miljömat ANNONSERA
OM MUMS
KONTAKT
HemRåvaranMiljö & HälsaReceptVeckans matNäringsberäkningarNytt & NoteratHandla & Äta
Miljö
Mat & Klimat
Ekologiskt
Miljömärkning
Fisk
Närproducerat
Säsong
Bekämpningsmedel och GMO
Hälsa
Näring
Ät S.M.A.R.T.
Tallriksmodellen
Näringsriktigt SLV
Olika dieter
Näringsnytt

Miljömärkning på livsmedel

 

EKOLOGISKT

EU-ekologiskt
EU har ett system för regler och kontroll av ekologiskt producerat som gäller i hela EU.
För att få kalla en produkt ekologisk måste den ha producerats enligt EU:s regler för ekologisk produktion. EU:s regler omfattar odling, djurhållning, livsmedelsförädling, märkning, import, kontroll och marknadsföring av ekologiska produkter. I Sverige är det godkända certifieringsorgan som t.ex Aranea, SMAK, HS Certifiering och EFSIS Scandinavia som sköter kontrollen av EU-ekologiskt. Märket är det nya EU-märket som lanserades 2010.
http://ec.europa.eu/agriculture/organic


KRAV
Endast företag och producenter med KRAV-certifiering får använda KRAV-märket på sina ekologiska produkter. KRAV har ibland striktare regler än EU, bl.a. inom djuromsorg. Unikt för KRAV är också regler för butik, restaurang och klimat. Kontroll och certifiering utförs idag av fem certifieringsbolag, som kontrollerar alla led i såväl produktion som distribution till dess att KRAV-märket sätts på produkten. KRAV-märket står för bra miljö, god djuromsorg, god hälsa, socialt ansvar.
www.krav.seDemeter
Svenska Demeterförbundet bildades 1957 och är kontrollorganisation för Biodynamisk odling i Sverige. Den är en ideell konsumentförening som kontrollerar och auktoriserar växtodling, djurhållning, slakterier, butiker, förädlare, grossister och importörer.
Över 20 länder har grundat egna nationella Demeterförbund baserad på de givna internationella riktlinjerna. För närvarande är Demeterförbundets regler de strängaste som finns inom ekologisk odling. Det övre märket är internationellt, det undre en svensk variant.
www.demeter.nu

Utländska ekomärken
Statskontrolleret ökologiskt och Debio ökologiskt är de danska respektive norska nationella märkningarna som motsvarar KRAV märket i Sverige.  Andra vanliga märkningar som dyker upp på importvaror är Loumo, finska märket som kontrolleras av finska livsmedelssäkerhetsverket Evira. Det nederländska EKO Quality-symbolen är certfierad av Skal.  En lång rad andra ekologiska märkningar finner du här. 
Observera att allt ekologiskt som säljs inom Eu också ska märkas med Eu blomman. 

HÅLLBART FISKE

MSC
MSC är en miljömärkning av fisk och skaldjur. MSC-märkningen gynnar ett hållbart fiske och garanterar att fisken inte kommer från ett överfiskat bestånd. Fisket som fisken kommer ifrån måste ha en minimal inverkan på det marina ekosystemet och förvaltas på ett hållbart sätt.
www.msc.org/se

Det finns ingen ekologisk märkning för fisk. KRAV-och MSC-fisk har jämförbara bedömningar av hållbara fiskebestånd och regler kring spårbarhet. Där KRAV och MSC skiljer sig åt är bland annat förädlingen. Alla KRAV-godkända, förädlade fiskeprodukter innebär att alla övrig ingredienser utöver fisken är ekologiska. I förädlade MSC-produkter är fisken MSC, inte övriga ingredienser.
ETISKT

Faitrade
Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.Genom Fairtrade får människor i världens utvecklingsländer möjlighet att konkurrera på en internationell marknad, på bättre villkor och genom långsiktiga handelsavtal. De internationella Fairtrade-kriterierna garanterar odlaren ett minimipris för råvaran samt säkerställer att anställd arbetskraft får avtalsenliga löner och förbättrade arbetsvillkor. Det skapar trygghet och möjlighet till utveckling.
www.fairtrade.seDansk miljömärkning

 


Saltå kvarn
Ahlgood, 100% växtbaserat
KRAV certifiera din restaurang
Ekologiska råvaroro, direkt från bonden till dig.
Ekolådan
Frebaco - Ekologisk Klimatsmart Frukost
Midsona
Menigo hållbarhet
Vetekaka
Svensk ekologisk premiumkyckling
Vi tänker ekologiskt